16 December 2021

Restart People Management In The Next Normal

Untitled-2.png
buttomhrday2.png
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายหลังการ Restart เป็นความท้าทายของ HR ทุกคนทั่วโลก ทั้งการเข้ามาของรูปแบบการทำงานที่ผสมผสานทั้งทางไกลหรือ Remote Work และแบบ Office Centric การจะสร้างความลงตัวของการทำงาน การดูแลพนักงาน การบริหารจัดการความคาดหวัง การกำหนดนโยบายการให้ค่าตอบแทน การให้สวัสดิการต่าง ๆ รวมไปถึงการสรรหา ว่าจ้าง และพัฒนา ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบทั้งหมด แล้วการเตรียมการรับมือสิ่งเหล่านี้ที่กำลังจะเกิดขึ้น เราต้องเตรียมพร้อมด้านไหนบ้าง การเข้ามาถึงของ Next Normal จะมีหน้าตาเช่นไร และเราควรบริหารตัวเองอย่างไร
 • วิเคราะห์อนาคต อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้า สิ่งใหม่หน้าตาแบบใดที่กำลังรอพวกเราอยู่
 • หน้าตาของงานในอนาคตจะเป็นเช่นไร อะไรคือสิ่งที่ควรรู้ และอะไรคือสิ่งที่ควรระมัดระวัง
08:30 – 09:00
Opening: Restart People Management In The Next Normal
By: Sandeep Chaudhary
Chief Excutive Officer, PeopleStrong
09:00 – 10:00
Key HR Trends for 2022 and Beyond 
อะไรคือสิ่งที่รอพวกเราอยู่ในอีกหนึ่งปีข้างหน้า ปี 2022 กำลังจะเกิดอะไรขึ้น กระแสใดที่กำลังจะเข้ามามีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัจจัยด้านใดที่ HR ควรให้ความสนใจและเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาตนเอง และองค์กรต่อไป
 • ย่อยบทวิเคราะห์ Future HR Trend 2020
 • Skills / Capabilities ที่เป็นที่ต้องการในอนาคตของตลาดแรงงานใหม่
 • การจัดการ People ในอนาคต มีอะไรที่ต้องระมัดระวัง
10:00 – 12:00
Future of Organization and Talent Post-Covid-19 for HR Partners
แน่นอนว่า HR ทุกคนรู้ดีว่าบทบาทของตัวเองเป็นมากกว่าฝ่ายสนับสนุนหลังบ้าน กว่า 10 ปีที่เราพูดถึงการทำงานเชิงกลยุทธ์ของ HR ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนองค์กร หากแต่ 10 ปีที่ผ่านมาบทบาทและภาระงานของ HR มีความท้าทายอยู่เสมอ และในวันนี้ความท้าทายที่เกิดขึ้นยังคงดำเนินต่อไปอย่างเป็นพลวัต HR ยังคงต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก เข้าใจ Business อย่างชัดเจน และรู้ว่าต้องพัฒนาคนอย่างไรเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญขององค์กร ในยุคที่ทุกองค์กรเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างรวดเร็วและรุนแรงย่อมต้องการแสวงหา Talent เพื่อสร้าง Innovation หน้าที่ของ HR จึงเป็นการแสวงหา พัฒนา รักษา และสร้าง Talent ที่ เหมาะสมกับองค์กร
 • องค์กรในปัจจุบันและในอนาคต ต้องการ Talent ที่มี Mindset และ Skillsets อะไรบ้าง
 • ทำอย่างไรที่จะได้มาและทำอย่างไรที่จะสร้าง Talent ขึ้นมาได้
 • ในฐานะ HR จะส่งเสริมให้พนักงานสร้าง Innovation และเพิ่มขีดความสามารถทางการได้แข่งขันได้อย่างไร
โดย: อภิรัตน์ หวานชะเอม
Chief Digital Officer, SCG CBM
Hiring & Talent
Management

D

13:30 – 14:30
D1: New Way of Hiring: Crowdsourcing / Gig Work and Outsourcing
รูปแบบการจ้างงานในอนาคตที่เหมาะสมกับลักษณะของการทำงานรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีแบบ Crowdsourcing หรือการหาแรงงานชั่วคราวแบบ Gig work หรือการจ้างพนักงานจากภายนอกเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เช่น การที่ในองค์กรเราจะมี Talent หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น Remote Talent หรือ Office Talent ก็ตาม
 • อะไรคือรูปแบบการจ้างงานในยุคใหม่ที่เหมาะสม และยืดหยุ่น
 • เราจะดูแลและสร้าง Engagement ให้กับพนักงานกลุ่มนี้อย่างไร
 • เราควรใช้ปัจจัยอะไรในการกำหนดกลยุทธ์ Recruitment
โดย: ปิติชัย เดชประเสริฐศรี
Group Director - People Solutions & Intelligence บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
14:30 – 16:00
D2: Why Gen Z Work and How to Attract Them?
แรงงานในอนาคตคือ Generation ใหม่ที่กำลังพัฒนาตัวเองจากวัยเรียนเข้าสู่โลกของการทำงาน ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของ Workforce รุ่นใหม่กับ Workforce ในปัจจุบัน อาจทำให้การคิดวิธีการดึงดูดพนักงานให้เข้าสู่องค์กรต้องปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับแรงงานยุคใหม่มากขึ้น
 • อะไรคือปัจจัยในการตัดสินใจให้ Gen Z เลือกงาน ความชอบในอุตสาหกรรม สวัสดิการ หรือนโยบายทางการพัฒนาบุคลากร
 • สิ่งใดที่จะสามารถดึงความสนใจของพวกเขาเหล่านั้นให้เข้ามาในองค์กรของเราได้
 • เราจะออกแบบภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างไรให้ถูกใจคนรุ่นใหม่
โดย: อภิชาติ ขันธวิธิ
Managing Director บริษัท คิว เจ็น คอลซัลแทนท์ จำกัด

E

HR Skill
13:30 – 14:30
E1: Re-Design HR for Accelerating Business
เป็นที่ทราบกันดีว่า New HR Competencies ส่วนหนึ่งคือการสร้างความคล่องตัวและรวดเร็วสำหรับการดำเนินธุรกิจ การที่ HR จะพัฒนาตนเองลงไปเป็น Business Partner เพียงแค่ HR Function อย่างเดียวคงไม่เพียงพออีกต่อไป การ Re-Design ภาพกว้างทั้งหมดในกิจกรรม HR จะต้องอาศัยความเข้าใจบริบทต่าง ๆ ของธุรกิจด้วย
 • HR ควรต้องสร้างศักยภาพตัวเองอย่างไรจึงจะสามารถยกระดับความเร็วขององค์กรขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็น HRD หรือ HRM
 • อะไรคือความสามารถของ HR ที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต
 • HR จะสร้าง Agility ในงานตัวเองได้อย่างไร
โดย: ศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์
Group Chief Human Resources Officer บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
14:30 – 15:30
E2: Do We Really Need HR?
หลายคนอาจยังสงสัยว่า ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขนาดนี้ HR เองจะต้องปรับตัวอย่างไร ให้กลายเป็นอาชีพที่สร้างความรักและความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน กับคำถามที่ว่า “เรายังต้องการวิชาชีพ HR อยู่หรือไม่นั้น” มาร่วมกันค้นหาคำตอบของความลับในอาชีพ HR ที่หลายคนอาจมองข้าม หรือไม่เห็น Values ไป
 • อะไรคือความสามารถพิเศษที่ HR ทำได้ แต่คนอื่นทำไม่ได้ และเราควรแสดงออกอย่างไรให้เหมาะสม
 • การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ HR ควรจะเป็นเช่นไร การสร้าง Brand หรือ Icon ของ HR ในอนาคต ควรเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเป็นพิเศษ
 • HR รุ่นใหม่จะต้องมีพฤติกรรมแบบไหนให้เข้ายุคแห่งอนาคต
โดย: นาฎฤดี อาจหาญวงศ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
15:30 – 16:30
E3 Skyrocketing HR Effectiveness with Metaverse, Immersive, and Adaptive Technologies
เมื่อโควิดเป็นตัวเร่งให้การใช้เทคโนโลยีมีความจำเป็นในทุกแง่มุมชีวิตของทุกคน ดังนั้น HR จึงควรมีกลยุทธในการปรับตัว และนำเทคโนโลยีโลกเสมือนหรือแอปพลิเคชันต่างๆมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในงาน
 • Metaverse คืออะไร? มุมมองที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงาน HR
 • ประสิทธิภาพของการนำเทคโนโลยี Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
 • เทคโนโลยีโลกเสมือน ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ Employee / Customer/ Stakeholder โดยลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในการเดินทาง
 • ยุคหลัง Covid-19 คือยุคของคน MultiSkill ดังนั้น Expert จะปรับตัวและเรียนรู้ ทักษะใหม่ๆอย่างไรให้อยู่รอด
 • ​Tips & Tools ที่จะช่วยให้ HR เข้าใจและสามารถใช้ Adaptive Technology ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเลือกใช้ Technology ในงาน HR ควรมีกลยุทธ์และการวางแผนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง​
   
โดย: ทรรศิกา ดำรงค์เลิศ
Chief Technology Officer, InTyme Solution Co., Ltd.

F

HR Transformation
13:30 – 14:30
F1: A Journey to the Skillniverse : Exploring Power Skills for the Future-Ready Workforce
เมื่อโลกเปลี่ยนไปธุรกิจต้องปรับตัว พบกับทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการปรับตัวที่ตอบรับ 4 Trends ของโลกการทำงานแห่งยุคดิจิทัลในอนาคต พร้อมแนะนำเครื่องมือที่ช่วยสำหรับการสร้างการเรียนรู้และทักษะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร
โดย: นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ
CEO & Co-Founder, Conicle
14:30 – 16:00
F2: Skills for Digital Transformation
เทคโนโลยี ถือเป็นเครื่องทุ่นแรงและช่วยในการบริหารประสิทธิภาพงานด้าน HR ยกระดับการทำงาน ความสะดวก รวดเร็ว และการลดความเสี่ยงกับข้อผิดพลาดต่างๆ
 • เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงาน HR ในธุรกิจขนาดเล็กให้ง่ายขึ้น
 • เลือกโปรแกรม HR อย่างไรให้ได้ใจทั้ง HR และพนักงานในองค์กร
โดย: ดร.ชนนิกานต์ จิรา Head of True Digital Academy, True Corporation Public Company Limited
      ณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร HR Director, Organization Development & Transformation